Primer Lloc. Glossari de termes linkedin segueix-nos a facebook segueix-nos a twitter

Glossari de termes

Dubtes d'alguns termes?. En aquesta pàgina podràs consultar el seu significat.

 

Backorder: molts registradors ofereixen el servei de backordering. Es tracta de l'opció de reservar qualsevol domini registrat abans que expiri i quedi lliure de nou per al seu registre. Si dos o més interessats realitzen un backorder d'un mateix domini, aquest se subastarà entre ells en una plataforma de subhastes.

Backlink: enllaç extern que apunta cap a una altra web/domini.

Parking de dominis: Alternativa per monetitzar dominis. Hi ha empreses especialitzades en "aparcar" dominis, creant sites d'una sola pàgina amb anuncis relacionats amb el domini. El pagament pot ser CPC (cost per clic) o per quantitat de visites (zero clic).

Mercat secundari: també conegut com aftermarket. Es refereix al mercat de dominis ja registrats i en venda.

Subhasta: procediment per a vendre dominis. Es pot produir en el mercat secundari, entre compradors i venedors utilitzant plataformes expresses. També és molt habitual entre alguns registradors, que ofereixen la possibilitat de realitzar un backorder dels dominis a punt d'expirar per a subhastar-los posteriorment entre els interessats.

Deletion time: període, d'uns 5 dies, en el que entren els dominis expirats previ al seu esborrat definitiu, quedant de nou lliures pel registre.

Domini expirat o caducat: Són els dominisque han esgotat el període de registre contractat i no han esta renovats.

Domaining: és la pràctica legal invertir en el registre o adquisició de dominis per a la seva posterior venda. El mercat de dominis, o virtual real estate, és una indústria molt desenvolupada i molt activa a tot el món.

Domainer: És la persona que treballa en l'àmbit del mercat secundari de dominis. Generalment amb gran quantitat de dominis en propietat.

Portfolio: Es diu així al catàleg de dominis d'un domainer.

Domini typo: també coneguts com a typosquatting. Es tracta de dominis similars a d'altres dominis o marques amb errors tipogràfics intencionats amb la finalitat de confondre l'usuari alhora d'escriure'l per a redirigir el trànsit. Ex: facebok per facebook, o hotamail per hotmail.

Type in: és l'acció d'escriure una paraula a la barra del navegador d'internet afegint l'extensió, normalment .com. S'anomenen dominis type in als que són susceptibles de ser escrits d'aquesta forma pels usuaris.

Cibersquatting/ciberocupació: Consisteix en el registre malintencionat d'un domini infringint la propietat d'una marca. Existeixen mecanismes per a resoldre aquests conflictes a favor del titular de la marca.

Google ban: Google pot "banejar" (eliminar del seu index) dominis per diversos motius, normalment relacionats amb malware, tècniques blackhat o per spam. Aquests dominis no apareixeran al cercador ni seran acceptats per Adsense.

Dominis amb transit: són dominis expirats i/o registrats de nou que anteriorment havien estat una web i que mantenen el transit provinent de type in o de backlinks.

Domini genèric: domini que conté una o més paraules de caràcter genèric. És a dir, termes d'ús general i acceptat per tothom (ex: moblesdecuina.com, cars.com, casas.com, etc). Aquests dominis són valorats al mercat secundari.

Domini brandable: domini, curt i pronunciable susceptible de convertir-se en una marca.

Contacta'ns ara!.